Naše vize a poslání

Naše poslání:

Zlepšujeme životy lidí tím, že je učíme pomáhat druhým a dáváme jim příležitost
k osobnímu i finančnímu růstu.

 

 

Naše vize:

Zlepšit skrze spolupracující tým život jednoho milionu lidí,
jednoho po druhém.